DIGNITANA – dotterbolagsinformation Brain Cool AB

DIGNITANA – dotterbolagsinformation Brain Cool AB
mars 7, 2012 Christian Strand

Avtal om klinisk studie för kylning av strokepatienter med en ledande
neurologiklink i Storbritannien.

Dignitanas dotterbolag BrainCool AB har slutit ett avtal om en klinisk
studie omfattande 25-30 individer för utvärdering av bolagets teknologi
inom hjärnkylning av strokepatienter.

Samarbetet är med ett av de mest betydande universitetssjukhusen i
Storbritannien och studien har erhållit godkännande av NHS (National
Health Service). Studien kommer att startas under våren när den erhållit
ett godkännande av sjukhusets etiska nämnd. På grund av intresset för
Dignitanas lösning kommer samarbetet mer eller mindre helt finansieras
med hjälp externa medel.

Efter att ha erhållit proof of concept är detta avtal ett stort steg för
att skapa solid klinisk evidens inför en kommande lansering av produkter
inom indikationen stroke. Dignitana visar med denna tidiga studiestart
att bolaget ligger i absoluta framkanten av hjärnkylning i samband med
stroke.

Bolaget har även avslutat en första fas i utvecklingen av en mindre
kylenhet i samarbete med Partnertech (www.partnertech.se). Flera
delmoment i utvecklingen är avslutade och då denna produkt har flera
tekniska likheter och synergier med DigniCap har även ett antal tekniska
lösningar för DigniCap granskats.

Produkten kommer vara semiportabel och kommer kunna initiera nedkylning
i ett tidigt skede. På vissa marknader kommer behandling att kunna ske
redan i ambulansmiljö.

VD Martin Waleij kommenterar:

”Samarbetet i Storbritannien är ett stort steg för att ta fram en
kommersiell produkt för stroke, då det dels validerar våra resultat
hittills och dels att universitetsklinken är en betydande internationell
referens med stor kompetens inom temperaturmätningar i hjärnan
magnetresonans (MR) teknik”

”Att mäta temperaturen i hjärnan är förenat med vissa svårigheter, och
klinken som vi samarbetar med är ledande på området och resultaten av
studien kommer vara av stor vikt att visa vårt värde för stroke
patienter”

”Inom utvecklingens projektet av den semiportabla produkten har vi
kommit långt med de avsatta resurserna och vi har även tagit tillfälle
att utföra en design review av kylsystemet för DigniCap.”

”På grund av konkurrensskäl och kommande medialansering kommer
samarbetspartnern offentliggöras i ett senare skeende”

For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733 93 70 76

martin.waleij@dignitana.se