BrainCool AB (publ) Riktad emission

BrainCool AB (publ) Riktad emission
augusti 15, 2016 Christian Strand

Lund 15 augusti 2016

Ladda ner som PDF

 

BrainCool ABs (”BrainCool”) styrelse har, med stöd av bemyndigande beslutat på årsstämma den 14 april 2016, fattat beslut om en riktad nyemission om totalt 129 870 nya aktier. Emissionen är riktade till den privata långivaren som lånat ut MSEK 1,5, lånebeloppet ersätts nu av en riktad emission till aktier och ingen ränta kommer utgå.

Emissionen innebär att antalet aktier ökas med 0,57 %. Det nya antalet aktier kommer uppgå till 22 716 522 stycken och det nya aktiekapitalet efter emission uppgår till 1 022 243 sek.

Emissionskursen per ny aktie har bestämts till 11, 55 kronor per aktie, vilket är samma kurs som i spridningsemissionen med Avanza.

Teckningskursen innebär en rabatt om 8,19 % procent (1,03 kronor per aktie) jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen i juli. Styrelsen har bedömt att angiven teckningskurs ligger nära den rådande marknadsmässiga nivån för aktien.

Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

 

För ytterligare information:

Martin Waleij – VD

Telefon:  0733 -93 70 76

E-post:    martin.waleij@braincool.se